‘Advo Catus’un izinde

‘Advo Catus’un izinde

Avukatlığın başlangıcı eski Yunan’a, oradan da Roma’ya uzanıyor. Avukat sözcüğü ise Yunancada ‘’Üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan’’ anlamına gelen ‘Advo Catus’ sözcüğünden türetilmiş…


Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Vedat Ahsen Coşar’ın çalışmasına göre baroların bugünkü yapısına kavuşması, Fransa’da 1852-1920 yıllarında yapılan düzenlemelerle sağlandı.


Yunan mitolojisinde adalet tanrıçası Themis’in terazisi adaleti, kılıcı adaletin keskinliğini, gözlerindeki bağ tarafsızlığı simgeler.


Osmanlı’da avukatlık mesleğinin öncüsü ‘arzuhalci’lerdi. 1876’da ‘Dava Vekilleri Nizamnamesi’ yürürlüğe konulunca, mesleği düzenleyen ilk metin ortaya çıktı. İlk baroyu İstanbul’da ticaret mahkemelerinde görev yapan yabancı avukatlar ‘’Bareau de Constantinople’’ adıyla kurdu. 1880’de İstanbul Hukuk Mektebi faaliyete başladıktan 4 yıl sonra da Padişah II. Abdülhamit, Avukatlık Kanunu’nu yürürlüğe koydu.


Yunan mitolojisinin en büyük tanrısı Zeus.


Avukatlık mesleğinin ilk temsilcileri: Litailer…

Yunan mitolojisinde Zeus’un kızları Litailer, avukatlık mesleğinin ilk temsilcileri olarak kabul ediliyor. Avukat tanrıçalar, suç tanrısı Ate’nin insanları kandırmasına engel olmaya ve insanların da kanmamasına çabalıyorlar. Suç işleyen insanları mahkemede savunuyorlar ve tanrı Zeus’un onları affetmesi için yardım diliyorlar. Suçun peşinden koşmaları ‘Litailer’i topallaştırmıştır, sürekli dert dinleyip suçluların affı için yalvardıklarından yüzleri kırış kırıştır.Avukatlık yasasında Atatürk’ün imzası var

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk, 1924 Anayasası yürürlüğe girmeden önce avukatlık mesleğini batı normlarına uygun biçimde düzenlemek için 3 Nisan 1924’te ‘’Muhamat’’ yani avukatlık yasasını çıkardı. Atatürk’ün ölümünden bir ay sonra da Avukatlık Yasası yürürlüğe girdi, bu meslek kamu hizmeti olarak ifade edildi.


Vedat Ahsen Coşar


Avukatların ücret alması yasaktı

Vedat Ahsen Coşar’ın çalışmasına göre eski Yunan ve eski Roma’da avukatların ücret alması yasaktı. ‘Advo Catus’ ücret alırsa, bağımsızlığı kaybolurdu.Türk kadınlarının öncüsü avukat Süreyya Ağaoğlu

Süreyya Ağaoğlu (1903-1989), Türkiye’de avukatlık mesleğini seçen ilk kadın olarak tarihi geçti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başvuran ilk kız öğrenci olan Ağaoğlu, fakültenin kız öğrencilere açılmasında öncü rol oynadı. Ağaoğlu, meslek yaşamı boyunca çok sayıda uluslararası konferansta Türkiye’yi temsil etti.


;
Bu haber ile ilgili
Bu haberi yorumla
Yorum yaparak Kullanım Şartları, Topluluk Şartları ve Sorumluluk Reddi Beyanınını kabul etmiş sayılırsınız.
1 dakika da en fazla 1 yorum gönderebilirsiniz.
Yorumlar (0)