Resmi kimliği olmayan çocuklar tehlike içinde

Resmi kimliği olmayan çocuklar tehlike içinde

UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore, çocuklara yolladığı “Açık Mektup”ta, “Geleceğiniz için neden hem kaygılı hem de umutluyum?” diyerek çocuklara yönelik sekiz tehdidi şöyle sıralıyor:


- Temiz suya, temiz havaya ve güvenli iklime ihtiyacınız var: Yaklaşık 300 milyon çocuk, hava kirliliği, zehir düzeyinin en yüksek olduğu bölgelerde yaşıyor. Buralardaki kirlilik düzeyi uluslararası standartlarca belirtilen seviyeden altı kat daha fazla ve bu durum 5 yaşından küçük yaklaşık 600 bin çocuğun hayatını kaybetmesinde rol oynayıp, çocukların beyin ve ciğer gelişiminde kalıcı hasarlara neden olacak. Ve 2040 yılına gelindiğinde, her dört çocuktan biri aşırı su sıkıntısı çekilen yerlerde yaşıyor olacak ve binlerce çocuk da kirli su yüzünden hastalanacak.


- Zihinsel sağlık konusunda konuşmalıyız: 18 yaşından küçükler arasında zihinsel sağlık bozuklukları son 30 yıldır sürekli olarak yaygınlaştı ve depresyon gençler arasındaki yaşamı engelleyen başlıca durumlardan biri haline geldi. Düşük gelir düzeyindeki ülkelerde ağır zihinsel sorunları olan gençlerin genellikle tedavi ve destekten yoksun kaldığı gerçeği ortada, ancak bununla birlikte dünyada bu sorunu aştığını iddia edebilecek henüz tek bir ülke bile bulunmuyor.


- Aranızdan 30 milyonu doğduğu yerden başka bir yere göç etmiş durumda: Çocukların göç yolları çoğu kez çöllerden, okyanuslardan ve silahlı güçlerin bulunduğu sınırlardan geçiyor, çocuklar bu sırada şiddet, istismar ve sömürü gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Bugün dünyanın tanık olduğu en büyük göç olayları, kırsaldan kente göç eden insanlarla birlikte, sınır ötesinde değil ülke sınırları içinde gerçekleşiyor.Kentlerdeki eşitsizliklerin büyüklüğü nedeniyle dezavantajlı çocukların durumu kırsaldaki çocuklara göre daha kötü olabiliyor.


-Dijital ayak izinizin korunması gerekir: Çocuklar gündelik çevrim-içi yaşamlarını sürdürürken, sosyal medyada dolaşırken, arama motorlarını, e-ticareti ve hükümet platformlarını kullanırken, oyun oynarken, uygulama indirirken ve mobil konum hizmetlerinden yararlanırken binlerce veri parçasından oluşan dijital ayak izleri de birikmiş oluyor. Çocukluk döneminde oluşturulan kişisel bilgiler, üçüncü şahıslarla paylaşılabilir, gençleri sömürmek için kullanılabilir.


BUGÜN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

Her gün 5 yaşından küçük 15 bin çocuk, önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor. Aşırı kilolu çocuk sayısında alarm verici artış görülürken kız çocuklarda anemi sorunu yaygınlaşıyor. Dünyadaki gençlerin yarısı okulda ve yakın çevrelerinde şiddet görüyor. En yoksul ülkelerde dört çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılıyor.


Yıkımda yaşam


- Harekete geçmememiz halinde aranızdan binlercesi resmen yok sayılacak:
Bugün dünyaya gelenlerin dörtte biri-hemen hemen 100 bin bebek- hiçbir zaman nüfusa kaydedilmeyebilir veya bir pasaporta hak kazanamayabilir. Ebeveynleriniz devletsiz kişilerse, baskı altındaki marjinal bir topluma mensupsa ya da ücra ve yoksul bir yerde yaşıyorsanız hiçbir zaman bir yasal kimliğiniz ya da nüfus kaydı olmayabilir. Hatta size yurttaşlık tanınmayabilir ya da yurttaşlığı elinden alınabilir. Herhangi bir devletin sizi bu anlamda resmen tanımıyor oluşu nedeniyle sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerinden yoksun kalabilirsiniz.Yaşamın daha sonraki evrelerinde ise resmi kimliğinizin olmayışı yüzünden yasal yaş sınırının altına evlendirilebilirsiniz, tehlikeli işlerde çalıştırılabilirsiniz ya da silahlı gruplara dahil edilebilirsiniz. Kaydı olmayan ya da “devletsiz” bir çocuk olarak yetkililer önünde görünmez durumdasınızdır; sanki hiç yokmuşsunuz gibi.


- 21. yüzyıl ekonomisi için 21. Yüzyıl becerilerine ihtiyacınız var: Dünyada 10-24 yaş arasında 1.8 milyardan fazla genç var ve genellikle kendilerini çağdaş çalışma ve iş fırsatlarına hazırlayacak, 21. yüzyıl ekonomisinin gerektirdiği beceri ve bakış açılarını kazandıracak bir eğitime erişemiyorlar.


- Dördünüzden birinin, çatışmalı ve afet bölgelerinde yaşama ve okula gitme ihtimaliniz var: Her dört çocuktan biri şiddetli çatışmaların ya da doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşıyor. 28 milyon çocuk savaş ve güvensizlik gibi nedenler yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Çatışmalar ya da doğal afetler, çoğu başka ülkelere giden ya da kendi ülkesinde yerinden edilen 75 milyon çocuğun ve gencin eğitimini kesintiye uğrattı.


- Şimdiye kadarki “en az güvenen” nesil sizler olabilirsiniz:
Çoğunuz yanlış bilgiler ve “sahte haberlerle” dolu bir dijital ortamın kullanıcıları olarak büyüyeceksiniz. Bu ortam, güveni, kurumlar ve bilgi kaynaklarıyla ilişkiyi sarsıyor, zarar veriyor.


Bu haber ile ilgili
Bu haberi yorumla
Yorum yaparak Kullanım Şartları, Topluluk Şartları ve Sorumluluk Reddi Beyanınını kabul etmiş sayılırsınız.
1 dakika da en fazla 1 yorum gönderebilirsiniz.
Yorumlar (0)