EkonomiGenelTürkiye

EYT Kapsamı Genişliyor: Meclis, 1.5 Milyon Kişiye Yaş Şartsız Erken Emeklilik Hakkı Veriyor!

**EYT Kapsamı Genişliyor! Meclis Düğmeye Bastı: 1.5 Milyon Kişi Daha Yaş Şartsız Erken Emeklilik Hakkı Elde Edecek**

*SEO Başlık: EYT kapsamında yaş şartsız erken emeklilik hakkı kazanacak 1.5 milyon kişi!*

Türkiye’de emeklilik sistemi bir kere daha değiştirildi ve yeni bir dönüm noktası olarak 8 Eylül 1999 belirlendi. Bu tarihten önce işe başlayanlarla sonrasında işe başlayanların emeklilik şartları farklılaştı.

– 8 Eylül 1999 ve öncesi işe başlayanlara yaş şartı kaldırıldı.
– 9 Eylül 1999 ve sonrası işe başlayanlar için ise yaş şartına tabi olarak kademeli bir emeklilik sistemi uygulandı.

1999 öncesi işe başlayan kişiler için yaş şartının kaldırılmasıyla, sadece bir gün bile eksik olan EYT’lilerin 17 yıl daha çalışmak zorunda kaldığı ve bu durumun adalet ve kademeli emeklilik tartışmalarını beraberinde getirdiği biliniyor.

**STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI MAĞDURLARI İÇİN SON DAKİKA GELİŞMESİ! YASA TEKLİFİ MECLİSTE…**

Manisa Milletvekili Selma Aliye KAVAF tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu.

**SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ**

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki madde eklenmiş ve dördüncü fıkrası (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca, 41. Maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesinden sonra aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“k) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğrenim süreçlerinde staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri,”

a) Birinci fıkradaki (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentleri uyarınca borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4. maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,

“Birinci fıkranın (k) bendinde geçen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilir.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Söz konusu kanun teklifi kabul edilirse, yaklaşık 1.5 milyon kişinin daha EYT kapsamına gireceği ve yaş şartsız erken emeklilik hakkı elde edebileceği belirtilmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.