EkonomiGenelTürkiye

ASO Başkanı Ardıç: Pozitif Büyüme Önemli

**ASO Başkanı: Sınai Üretim ve Türkiye Ekonomisi İlişkisi**

ASO Başkanı Erdal Ardıç, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyümesini değerlendirerek, sınai üretim ve iç talep arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Ardıç’a göre, Türkiye’nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefine ulaşabilmesi için sınai üretim ön planda tutulmalıdır.

**İç Talep Artarken Sınai Üretim Geriliyor**

Ardıç, açıklamasında ikinci çeyrekteki yüzde 3,8’lik büyümenin sınai üretimden değil, özellikle canlı iç talepten kaynaklandığına dikkat çekti. Bu durumda sanayi sektöründe gerileme yaşanırken, özel tüketimde ise yüzde 15,6 artış meydana geldiğini açıkladı. Ancak, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için sınai üretimin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

**İhracat Azalırken İthalat Artıyor**

Ardıç, Türkiye’nin ihracatında geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9’luk bir azalma olduğunu belirtti. Buna karşılık, ithalatın ise yüzde 20,3 oranında arttığını ifade etti. Bu verilere göre, net ihracatın büyümeyi olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Ardıç, bu durumun açık bir şekilde gösterdiği üzere Türkiye’de tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesine ulaşılması gerekliliğini vurguladı. Üretim yapısının değişmesi, katma değeri yüksek imalat sanayilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

**Sanayi Sektöründe Gerilemeye Dikkat!**

Ardıç, mevsimsel düzeltilmiş aylık verilere dayanarak, sanayi sektöründe yüzde 2,6 oranında bir gerileme olduğunu ve üçüncü çeyrek ile birlikte önemli bir ivme kaybının beklendiğini söyledi. Sanayi sektöründeki gerilemenin önemli nedenlerinden biri olarak, makine ve teçhizatın düşük katkısını gösterdi. Ardıç’a göre, bu durum verimlilik artışının önündeki bir engeldir. Ayrıca, maliyetlerden kaynaklı gelişmelerin üretim gücünü ciddi şekilde azaltmaya devam ettiği belirtildi. Bu gelişmelerin, önümüzdeki çeyreklerde büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

**Reel Sektörün Zorlukları ve Çözüm Önerileri**

Sanayi üretimindeki gerilemenin, reel sektörün finansmana erişim zorluklarını ve maliyet kaynaklı rekabet kaybını yansıttığına dikkat çeken Ardıç, bu süreçte düşük faizli kredilerin ve vergisel teşviklerin devreye girmesinin önemine vurgu yaptı. Bu durum, sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır. Ardıç, günlük geçici politikalar yerine kapsamlı ve bütüncül politikaların uygulanmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti. Sanayi sektörüne verilecek destek, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GSYH büyüme hızını arttıracak ve ekonomide genel verimlilik ile istihdam artışını destekleyecektir.

ASO Başkanı Ardıç: Pozitif Büyüme Önemli

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.