EkonomiGenelTürkiye

Lise ve Ortaokullarda Merkezi Sınav Uygulaması Başladı!

Nitelikli Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Ölçme ve değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle daha nitelikli hale geliyor.

Okullarda Sınav Haftası Uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte okullarda sınav haftası uygulaması hayata geçecek. Hangi tarihlerde sınavların yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecektir.

Sınav Tarihleri

Okullarda yapılacak sınavlar dönemlere göre aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir:

  • 1. Dönem 1. Sınavlar: Ekim ayı son haftası – Kasım ayı ilk haftası
  • 1. Dönem 2. Sınavlar: Aralık ayı son haftası – Ocak ayı ilk haftası
  • 2. Dönem 1. Sınavlar: Mart ayı son haftası – Nisan ayı ilk haftası
  • 2. Dönem 2. Sınavlar: Mayıs ayı son haftası – Haziran ayı ilk haftası

Sınav tarihleri, öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okul üzerinden ilan edilecektir.

Ortak Yazılı Sınavlar

Ülke genelindeki il/ilçe ve okul düzeyinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecektir. Uygulamalı sınavlar hariç olmak üzere, birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak, böylece öğretmenlerin ortak değerlendirme yapması sağlanacaktır.

Sınav Soruları

Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları, konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacaktır. Bu tablo, il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulacaktır.

Ortak Sınav Kararları

Bakanlık tarafından öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ve değerlendirilecektir. İl/ilçe düzeyinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağı ise ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından belirlenecektir.

Uygulamalı Dil Sınavları

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır. İlkokul düzeyinde öğrencilerin dil becerilerini ölçmek için dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesine yönelik ölçme araçları kullanılacaktır. Ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğretmenler tarafından yapılan kısa süreli sınavların notla değerlendirilmeyeceğini belirtelim.

Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli olarak takip edilecektir. Öğrencilerin gelişim düzeyi, öğretmen rehberliğinde yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve ölçme araçlarıyla takip edilecektir. Bu sayede ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saatleri uygulanmayacak ve öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecektir.

Diğer Önemli Düzenlemeler

Sınav haftasında dersler işlenmeye devam edilecektir. Her dersten her dönem en az iki sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde, il sınıf/alan zümreleri tarafından karar verilmesi halinde üçüncü sınav yapılabilir. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecektir. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları ders öğretmenleri ve sınıf/alan zümrelerince yeniden değerlendirilecek ve sınıf içi telafi uygulamaları yapılacaktır.

İllerin Eğitimdeki Gelişim Durumları İzlenecek

Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin il düzeyinde izlenmesi ve karşılaştırılması için ölçme araştırmaları yapılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin Türkçe dil becerilerinin gelişimi de ölçme araştırmalarıyla takip edilecektir. Öğrenci çıktıları üzerinden okul tabanlı izleme araştırmaları yapılacak ve uluslararası izleme araştırmaları PISA ve TIMSS ile ülkenin eğitimdeki gelişmesi takip edilecektir. Son olarak, öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla illerde ölçme değerlendirme merkezleri etkin hale getirilecektir.

Lise ve Ortaokullarda Merkezi Sınav Uygulaması Başladı!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.