EkonomiGenelTürkiye

Lise ve ortaokullarda merkezi sınav yapılacak!!

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile Okullarda Uygulanacak Yeni Sınav Düzenlemeleri

Okullarda Yapılacak Sınavlar Belirlendi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni ölçme ve değerlendirme yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak ve sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek. İşte yeni düzenlemelere göre okullarda uygulanacak sınavların tarihleri ve diğer detaylar:

Okullarda Yapılacak Sınavların Tarihleri

Okullarda yapılacak sınavlar, belirli tarih aralıklarında gerçekleştirilecektir. Sınav takvimi ise şu şekildedir:

  • 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası – Kasım ayı ilk haftası
  • 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası – Ocak ayı ilk haftası
  • 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası – Nisan ayı ilk haftası
  • 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası – Haziran ayı ilk haftası

Sınav tarihleri okullar tarafından e-Okul sisteminden duyurulacaktır.

Ortak Yazılı Sınavlar

Ülke genelinde veya il/ilçe genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilir. Uygulamalı sınavlar dışında, birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak olarak gerçekleştirilecektir. Ortak yazılı sınavların soruları, konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak ve bu tablo, il sınıf/alan zümreleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulacaktır.

Bakanlık, öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağını duyuracak. Ortak sınavlar, okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecektir. İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına ise ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu karar verecektir.

Ülke veya il/ilçe genelinde yapılmayan sınavlar ise okullarda ortak sınav olarak yapılacaktır. Ancak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacaktır.

Oyun Temelli Değerlendirmeler

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecektir. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupça yapılan etkinlikler, oyun temelli değerlendirmeler ve ölçme araçları ile takip edilecektir.

İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınav uygulaması kaldırılacak ve öğrenci notları, öğrenci gelişim dosyasına göre verilecektir. Sınav haftalarında ders işleyişi devam edecektir.

Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde, il sınıf/alan zümreleri tarafından karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilir. Her sınavın ardından öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecektir. Konu ve kazanım eksikliği olan öğrencilerin durumları, ders öğretmenleri ve sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulamaları yapılacaktır.

Uygulamalı Dil Sınavları

Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlkokul düzeyinde öğrencilerin Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilmesi için dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacaktır. Öğretmenler, ünite/tema veya konu sonlarında öğrencilere geri bildirimde bulunmak için kısa süreli sınavlar yapabilecek, ancak bu sınavlar notlandırılmayacaktır.

İllerin Eğitimdeki Gelişim Durumları İzlenecek

Öğrencilerin akademik becerilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile il düzeyinde eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme ve yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi takip edilecektir. Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile öğrencilerin gelişim seviyeleri karşılaştırılacak ve il özel raporları hazırlanacaktır.

Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla, öğrencilerin öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dil becerilerinin izlendiği araştırmalar yapılacak ve ülke genelinde raporlar hazırlanacaktır.

Öğrencilerin akademik çıktılarının öğretim programlarının etkisiyle değerlendirilebilmesi amacıyla “okul tabanlı izleme” araştırmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarla öğrenci ve öğretmenlere geri bildirimler verilecektir.

Ayrıca, uluslararası izleme araştırmaları PISA ve TIMSS ile ülkenin eğitimdeki gelişimi uluslararası düzeyde takip edilecektir. Süreç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmalarının et

Lise ve ortaokullarda merkezi sınav yapılacak!!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.