EkonomiGenelTürkiye

Eğitim Fakültesi Diplomasının Mülakattaki Tepkisi

Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Mülakatlar Hakkında İnceleme

Öğretmen yetiştirme süreci, eğitim sistemimizdeki önemi göz ardı edilemez bir konudur. Bu süreç, nitelikli öğretmenlerin yetişmesini sağlamak ve kaliteli eğitimi garanti altına almak için büyük bir öneme sahiptir. Son dönemlerde yapılan tartışmalı mülakat uygulamaları ise bu süreci etkilemektedir.

Mülakatlar ve Öğretmen Adaylarının Eleme Süreci

Öğretmen adaylarının eğitimlerini tamamlamış, kendilerini başarılı bir şekilde kanıtlamış olmaları, mülakatlarda eleme süreci yaşamalarının bilimsel, mantıksal veya vicdani bir izahını doğuramamaktadır. Eğer öğretmen adaylarına nitelik ve yeterlilik sorgulanacaksa, objektiflikten uzak olan 45 dakikalık mülakat süreçleri değil, öğretmen yetiştirme süreci içerisinde bu sorgulama yapılmalıdır.

Alternatif Yaklaşım: Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Rolü

Öğretmen yetiştirme süreci kapsamında öncelikli olarak öğretmen liseleri açılmalı ve yüksek puanlarla eğitim fakültesi programlarına yerleştirilmelidir. Fakülte eğitimi sürecinde ise istenirse bir yıl staj uygulaması yapılmalıdır. Bu aşamalar, nitelikli öğretmenleri belirlemek ve eleme yapmak için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu şekilde yapılan eleme süreci, yüzbinlerce öğretmen adayını hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını engellememektedir. Aileler, evlatlarının eğitimine büyük bir sermaye harcamakta ve devletine güvenmektedir. Ancak tartışmalı mülakat uygulamalarıyla birlikte bu güven sarsılmaktadır.

Eleme Sürecinin Sonuçları

Öğretmen adaylarının hedefledikleri öğretmenlik mesleği yerine düşük nitelikli işlere mahkum edilmesi, gençlere ve topluma zarar vermektedir. Öğretmenlik mesleğini seçen pırıl pırıl gençlerimizin zincir marketlerde kasiyer veya tezgâhtar olarak çalışmak zorunda bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Bu durum, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayallerinden uzaklaştırmakta ve olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Sonuç olarak, öğretmen yetiştirme sürecinin önemi göz ardı edilmemelidir. Mülakatlar yerine öğretmen yetiştirme sürecinde nitelikli adaylar belirlenmeli ve eleme süreci bu aşamada gerçekleştirilmelidir. Bu sayede, nitelikli öğretmenlerin yetişmesi sağlanarak eğitim sistemimizin kalitesi arttırılmalıdır.

Eğitim Fakültesi Diplomasının Mülakattaki Tepkisi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.