EkonomiGenelTürkiye

Uzman görüşleri: İlkokullarda sınavın kaldırılması hakkında ne söyledi?

**MEB İlkokullarda Sınav Uygulamalarına Son Verdi**

Öğrencilerin gelişimine odaklanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 4. sınıflarda da yazılı sınav uygulamalarını tamamen kaldırdı. Artık ilkokullarda sınav baskısı olmadan “gelişim dosyası” üzerinden öğrencilere not verilecek. Süreç odaklı öğrenme yaklaşımıyla, ilkokullarda ölçme sistemi yeniden düzenleniyor. Bu sistem sayesinde okul öncesi ve ilkokul 1-4. sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri sürekli takip edilecek. Artık öğrencilerin muhakeme ve akıl yürütme becerilerini geliştirme odaklı bir sistem benimsenecek. Yazılı anlatım, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi ise öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

**Öğrenci Gelişimi Öğretmenler Tarafından Takip Edilecek**

Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grup etkinliklerine katılımları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme durumları ile takip edilecek. MEB, öğretmenlerin öğrettiğini nasıl ölçeceğine yönelik örnek materyalleri sürekli olarak EBA üzerinden paylaşacak. Bu sayede sınav baskısının ortadan kalkması eğitim uzmanları tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Eğitim uzmanlarına göre, ilkokul düzeyinde sınav baskısı çocukların gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle, kazanımlara odaklı, sınav baskısından uzak bir eğitim-öğretim uygulaması tüm dünyada tercih edilen bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

**Objektif Değerlendirme ve Nitelikli Uygulama Önemli**

Öğrencilerin öğrenme durumlarını objektif olarak değerlendirmek ve gelişim süreçlerini izlemek için nitelikli bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilmesi gerektiği düşünülüyor. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme durumlarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi, güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını ortaya çıkaracak. Sınavların kaldırılmasının stresin azalması, motivasyonun artması ve yaratıcı düşünceye fırsat vermesi gibi olumlu etkileri bulunuyor.

**Değişiklik Eğitim Sistemimize Katkı Sağlayacak**

Bu değişiklik, düzenli takip, öğrenme kanıtlarının kayıt altına alınması ve alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gibi unsurları içereceği için eğitim sistemimize ve öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Süreç odaklı değerlendirmelerle, hızlı geri bildirimlerle öğrenme eksikliklerinin zamanında telafi edilmesi mümkün olacak. Ayrıca öğrencilerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yanları daha iyi tespit edilebilecek.

**Sonuç**

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokullarda sınav uygulamalarına son vermesi, öğrencilerin gelişimine daha fazla odaklanmak ve onların akademik ve sosyal becerilerini sağlıklı bir şekilde takip etmek için atılmış önemli bir adımdır. Bu yeni yaklaşım, öğrencilere sınav stresi yerine özgürce öğrenme ve gelişme fırsatı sunacaktır. Nitelikli bir ölçme ve değerlendirme sistemiyle öğrencilerin gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak mümkün olacak ve eğitim sistemimize olumlu bir yönde yansıyacaktır.

Uzman görüşleri: İlkokullarda sınavın kaldırılması hakkında ne söyledi?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.