EkonomiGenelTürkiye

2028 Enflasyon Hedefi 12. Kalkınma Planı’nda Açıklandı

2024-2028 Türkiye Ekonomisi Kalkınma Planı: Refahın Artışı ve İşsizliğin Azalması

2024 – 2028 yılları arasını kapsayan 12. Kalkınma Planı, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik bir yol haritası sunuyor. Türkiye için refahın artırılması ana hedef olarak belirlenmiş olup, bu plan kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca, işsizlik oranının düşürülmesi, büyümenin sürdürülmesi, enflasyonun kontrol altına alınması ve kişi başı gelirin artırılması da öncelikli amaçlar arasında yer alıyor. İşte 12. Kalkınma Planı’nın detayları:

Refahın Artırılması: Büyüme ve Sosyal Kalkınma

12. Kalkınma Planı’nın ana konseptini refahın artırılması mottosu oluşturuyor. Bu plan kapsamında sosyal kalkınma ve refahın yükseltilmesi hedefleniyor. Bunun için, enerji ve ulaşım gibi alanlarda Türkiye’nin merkezi bir konuma getirilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak. Ayrıca, sanayi ve enerji tesislerine entegre edilmiş demir ve kara yolu ağları güçlendirilecek. Uluslararası deniz ve kara taşımacılığının geliştirilmesi için yeni gümrük kapıları ve limanların devreye alınması da planlanıyor.

İşsizlik Azalacak!

12. Kalkınma Planı, işsizlik sorununa da odaklanıyor. Hedef, yıldan yıla azalan bir işsizlik oranıyla 2028 yılına gelindiğinde işsizliği yüzde 7,5 seviyesine düşürmektir. Bu doğrultuda, istihdamı artırmaya yönelik politikalar uygulanacak ve çalışanların gelir dağılımındaki payları yükseltilecektir.

Büyümeden Taviz Yok

Türkiye ekonomisi, pandemi döneminde bile büyümeyi sürdürmüş ve 12. Kalkınma Planı sürecinde de bu trendin devam edeceği açıklanmıştır. 2024 ile 2028 yılları arasında yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5 olarak planlandığı ifade edilmektedir. Bu sayede Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve kalkınması sürdürülecek, yeni iş imkanları yaratılacak ve refah seviyesi artırılacaktır.

2028 Enflasyon Hedefi!

Enflasyon, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biridir. Bu nedenle 12. Kalkınma Planı, enflasyon ile mücadeleye de odaklanmaktadır. 2028 yılına gelindiğinde enflasyonun yüzde 4,7 seviyesine düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, enflasyonla mücadele için gerekli adımlar atılacak ve ekonomik istikrar sağlanacaktır.

Kişi Başına Düşen Gelir Hedefi!

12. Kalkınma Planı’nın bir diğer hedefi, 2028 yılına gelindiğinde kişi başı milli gelirin 17.554 dolar seviyesine çıkarılmasıdır. Buna ek olarak, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın da 2 trilyon 820 milyar liraya yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin sürdürülmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve insanların refah seviyelerinin artırılması anlamına gelmektedir.

12. Kalkınma Planı bugün TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmeler sonucunda bu plan detaylandırılacak ve uygulanacak adımlar belirlenecektir.

Asgari Ücret ve Ekonomik-Sosyal Kalkınma

12. Kalkınma Planı kapsamında, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltmak ve çalışanların paylarını yükseltmek amacıyla asgari ücretliler başta olmak üzere tüm çalışanlara destek verilecektir. Özel sektör ile kamu arasında gelir dengesi kurularak ekonomik-sosyal kalkınma adımları atılacaktır.

Planın bir diğer önemli ayağı, sanayi ve enerji tesislerine entegre edilmiş demir ve kara yolu ağlarının güçlendirilmesidir. Böylelikle, üretimin ve ticaretin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, uluslararası deniz ve kara taşımacılığının geliştirilmesi için yeni gümrük kapıları ve limanlar devreye alınacaktır.

12. Kalkınma Planı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmeler, 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

2028 Enflasyon Hedefi 12. Kalkınma Planı'nda Açıklandı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.