EkonomiGenelTürkiye

“Eğitim Yöneticiliği: Profesyonel Meslek Olarak Düzenleniyor”

**Eğitim Yöneticiliği Profesyonel Meslek Olarak Düzenlenecek**

TBMM’ye sunulan 12. Kalkınma Planı, eğitim yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak düzenlenmesini ve okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal bir yapı oluşturularak yönetici sertifika programlarının uygulanmasını içeriyor.

**Eğitim Yöneticiliği Düzenlemeleri**

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu. Bu plana göre, eğitime erişimde eşitlik sağlanması, akademik, sosyal ve mesleki becerilerin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi, analitik düşünme, finansal okuryazarlık ve liderlik becerilerinin kazandırılması, milli ve manevi değerlerin içselleştirilmesi ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

**Yeteneklerin Keşfi ve Yönlendirilmesi**

Plan doğrultusunda, bireylerin yetenek ve kapasiteleri erken yaşta keşfedilerek bilim, teknoloji ve mesleki kariyer için uygun alanlara yönlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca kültür, sanat, spor ve dil yetkinliklerinin kazandırılarak genç yaşta beceri sahibi, üretken ve sosyal bireylerin toplumsal iş bölümünde yer alması hedefleniyor.

**Yükseköğretim Sisteminin Güçlendirilmesi**

12. Kalkınma Planı, ihtiyaçlara yönelik akademik kadroların ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini hedefleyen, uluslararası öğrencileri ve başarılı akademisyenleri üniversitede çekim merkezi haline getirecek yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi oluşturulmasını öngörüyor.

**Öğretmen Eğitiminde Dijital İçeriklerin Zenginleştirilmesi**

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve doğru teknoloji kullanımı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) gibi dijital platformlardan verilecek eğitimler, planın odak noktalarını oluşturuyor. Bu kapsamda, öğretmen eğitiminde kullanılan dijital içeriklerin zenginleştirilmesi planlanıyor.

**Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Süreci**

12. Kalkınma Planı, öğretmenlik mesleğinin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirmek amacıyla öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecini yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu süreç, mesleğe kabulden önceki eğitimden başlayarak mesleğe kabul, mesleki gelişim ve kariyer gelişimi aşamalarını içeriyor. Öğretmenlerin mesleki gelişiminin nitelik ve niceliğini artırmak için mesleki gelişim toplulukları, okul temelli mesleki gelişim ve öğretmen-yönetici hareketlilik programları gibi yeni yaklaşımların kullanılacağı bir model geliştirilecek.

**Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Kariyer Basamakları**

Öğretmenlik kariyer basamaklarında, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecinde hazırlanan eğitim programlarının içeriği, uluslararası gelişmeler de göz önünde bulundurularak düzenlenecek ve öğretmenlerin yetkinlikleri daha da artırılacak.

**Dijital Becerilerin Geliştirilmesi**

Mesleki eğitimde teknolojinin yoğun kullanımıyla birlikte eğiticilerin dijital becerileri de geliştirilecek ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Üniversiteler ve okullar arasındaki işbirlikleri güçlendirilerek, yerelde öğretmenlere yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde eğitim fakültelerinin aktif rol alması sağlanacak.

**Sonuç Olarak**

Eğitim yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak düzenlenmesi ve okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal bir yapı oluşturularak yönetici sertifika programlarının uygulanması, eğitim sistemimizin geliştirilmesi ve öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Bu şekilde eğitimde kalite ve başarı seviyelerinin artması hedeflenmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.