EkonomiGenelTürkiye

Resesyon: Ülke ekonomilerinin neden girdiği ve sonuçları hakkında bilgi veren bir durum

**RESİSYON NEDİR VE ETKİLERİ NELERDİR?**

Resesyonun Tanımı ve Ölçütleri

Resesyon, bir ülkenin ekonomik aktivitelerinin uzun süreli bir düşüş yaşaması durumudur. Bu düşüş, reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az iki çeyrek art arda düşmesi ile ölçülür. Resesyonlar ekonomik faaliyetlerde genel bir yavaşlamaya, işsizlikte artışa ve işletmelerin karlarında düşüşe neden olur. Resesyonlar, ekonomik dalgalanmaların doğal bir parçasıdır ve genellikle ekonomik krizlere yol açabilir.

Resesyonun Nedenleri

Resesyonların nedenleri arasında ekonomik büyümenin yavaşlaması, tüketici güveninin azalması, işletmelerin yatırımlarını azaltması ve finansal piyasalarda oynaklığın artması gibi etmenler yer alır. Resesyonların etkileri, ekonominin büyüklüğüne ve yapısına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle işsizlikte artış, gelirlerde düşüş ve ekonomik refahın bozulması gibi sonuçlara neden olurlar.

ÜLKE EKONOMİLERİNİN RESESYONA GİRME NEDENLERİ

Resesyona girme nedenleri; ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi, kişi başına düşen milli gelirin azalması, işsizliğin artması, ekonomik faaliyetlerin ve üretim faaliyetlerinin yavaşlaması veya durması gibi faktörlerdir.

RESESYON VE EKONOMİK ÇÖKÜŞ

Resesyon, bir ülkenin ekonomik aktivitelerinin uzun süreli bir düşüş yaşaması durumudur. Bu düşüş, reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az iki çeyrek art arda düşmesi ile ölçülür. Uzun bir resesyon, ekonomik faaliyetlerde daha ciddi bir düşüş anlamına gelir ve ekonomik çöküş olarak adlandırılır.

Kamu Harcamaları Politikası ve Vergileri Azaltma

Kamu harcamaları politikası, ekonominin tam istihdam düzeyinde dengede olabilmesi için, özel sektör harcamalarının azaldığı dönemlerde kamu harcamalarının artırılması anlamına gelir. Bu politika ile milli gelir düzeyinin düşmesi önlenir, özel sektör harcamaları artmaya teşvik edilir ve ekonomideki daraltıcı güçler ortadan kaldırılarak genişleme süreci başlatılmaya çalışılır. Durgunlukla mücadelede bir diğer yöntem ise, kamu harcamalarının değiştirilmeden vergilerin azaltılmasıdır. Vergi indirimleri, daha fazla kişinin gelir elde etmesine ve harcama yapmasına olanak sağlayarak ekonomik aktiviteyi canlandırmayı hedefler. Vergi indirimlerinin etki etmesi için verginin konusunun geniş olması önemlidir. Böylece daha fazla kişi vergi indirimlerinden yararlanarak kullanılabilir gelirlerini artırabilir. Kullanılabilir gelirin artması, tüketim ve yatırım harcamalarında da artışa neden olur.

Resesyon: Ülke ekonomilerinin neden girdiği ve sonuçları hakkında bilgi veren bir durum

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.