EkonomiGenelTürkiye

Öğrencilere Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Sağlanıyor

**Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesi Kararı**

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

**Yükseköğretim Öğrencilerine Destek**

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan mobil telefon ve bilgisayar cihazları satın alımlarında her öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL destek verilecek. Destekten yararlanan öğrenciler, mobil telefon cihazlarını 2 yıl boyunca kullanabilecekler. Satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde cihazın satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılması durumunda, destekten yararlanan kişiye belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizle birlikte destek ödemesi geri alınacak. Öğrencilere ayrıca bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık en fazla 10 gigabayt ücretsiz internet desteği verilecek.

**Cumhurbaşkanı Kararı**

Karar Sayısı: 7734

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarih: 24 Ekim 2023
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip ERDOĞAN

**Destek Kapsamı**

MADDE 1- Bu Kararın amacı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

**Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği**

MADDE 2- Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır. Destek kapsamında mobil telefon ve bilgisayar cihazı satın alımlarında, nihai satış fiyatı 9.500 Türk Lirasını aşmayan cihazlar kullanılır. İkinci el cihazlar destek kapsamı dışındadır. Her öğrenci en fazla 5.500 Türk Lirası değerinde bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği alabilir. Ayrıca öğrencilere, bir hatla sınırlı olarak 12 ay boyunca aylık en fazla 10 gigabayt ücretsiz internet desteği sağlanır.

**Diğer Hususlar**

MADDE 3- Destekten yararlanılan mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır. Kararda belirtilen şartların ihlal edilmesi veya desteklerden usulsüz yararlanılması durumunda, destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizle birlikte geri alınır. Bu Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

**Usul ve Esaslar**

MADDE 4- Bu Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenir.

**Yürürlük**

MADDE 5- Bu Karar 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

**Yürütme**

MADDE 6- Bu Kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Öğrencilere Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Sağlanıyor

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.