EkonomiGenelTürkiye

Sağlık Bakanlığı; Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Ataması Yapıyor.

**Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Yayımlandı**

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasının ilanını Resmi Gazete’de yayımladı.

**Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Atama İşlemleri**

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

**Adaylar İçin İki Ayrı Yerleştirme**

Eczacı unvanlı adaylar için 1. ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme yapılacak. Diğer unvan ve branşlara sahip adaylar ise sadece 2. yerleştirme işlemine başvurabilecekler.

**İlk Yerleştirme: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İçin Eczacı Alımı**

1. yerleştirme kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip, belirtilen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun “eczacı” unvanlı personel alımı yapılacak.

**İkinci Yerleştirme: Sağlık Bakanlığı ve Diğer Kurumlar İçin Personel Alımı**

2. yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

**Başvurular PBS Üzerinden Alınacak**

Atama kurasına, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde başvurulabilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek. 1. yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmazken, 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek isteyen adaylar, tercihlerine yerleşemedikleri durumda boş kalan kontenjanlara genel kura ile yerleştirilecek.

**Başvuru Süreci ve Kura Tarihi**

Başvurular PBS üzerinden bugünden itibaren 30 Ekim saat 18.00’e kadar alınacak. Başvuru değerlendirme sonuçları, 8 Kasım’da PBS üzerinden ilan edilecek. Kura ise 14 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Kuranın yeri ve saati genel müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek.

Kura başvurusunda bulunan adaylar, başvurularını iptal etmek istediklerinde 31 Ekim-10 Kasım saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecekler.

**2023 Yılı 2. Dönem 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İlanı**

Sağlık Bakanlığı ayrıca “2023 Yılı 2. Dönem 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İlanı”nı da Resmi Gazete’de yayımladı. İlanda, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili maddesinde “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görüldükleri sürece 72 yaşına kadar çalışabilir.” düzenlemesine yer verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 65-72 yaş arasında olan, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanması için yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Başvurular, bugünden itibaren 30 Ekim saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde PBS üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemiyle giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Kura tarihi itibarıyla 65 yaşını dolduran ve 72 yaşından gün almamış olan, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış tabip ve uzman tabipler (65 yaşını doldurmayan hekimler diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilir), 65 yaşını doldurmuş olmasından dolayı resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevlerine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabilirler.

Bu gruptaki adaylar için kura çekimi de 14 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı; Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Ataması Yapıyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.