EkonomiGenelTürkiye

“MGM 48 Sözleşmeli Personel Alımı: İş İlanları Güncel”

**Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı – Güncel Başvuru Tarihleri ve Şartlar**

MGM Personel Alımı – İşte Başvuru Detayları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Destek Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacak. Peki, başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar:

**Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuru Tarihleri**

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı için başvurular 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayacak ve 13 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, başvuruların şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılmaması önemle belirtilmiştir.

**Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuru Şartları**

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesindeki şartları taşımak,
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumunun bulunmaması,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Son başvuru tarihi olan 13 Kasım 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6. Kamu haklarından mahrum olmamak,
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak. Ayrıca, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması,
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmak,
10. Başvuru yapacak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan hükme uygun olması. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

MGM Personel Alımı ilanına başvurmayı düşünen adayların yukarıdaki şartları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılacak başvurular kabul edilecektir.

Unutmayın, başvuru yaparken tüm şartları sağladığınızdan emin olun ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak sunun. Başvurunuz değerlendirildiğinde, uygun görülen adaylar sözlü veya yazılı bir sınav olmaksızın sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir. Başvuru süresini kaçırmamak için belirtilen tarihleri takip etmeyi unutmayın!

Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dileriz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.