EkonomiGenelTürkiye

AK Parti’nin kanun teklifiyle yeni bir banka kuruldu! Milyonlar için faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.

**AK Parti Kanun Teklifiyle Yeni Bir Banka Kuruyor ve Milyonlara Faizsiz Kredi Avantajı Sunuyor!**

AK Parti, Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması hakkında bir kanun teklifiyle meclise sunuldu. İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İNAN, Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR ve 134 milletvekilinin imzasını taşıyan bu teklifle, aile yapısının desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimi ile girişimlerine destek sağlanmasının yanı sıra bu amaçlar için gerekli fonun oluşturulması amaçlanıyor.

**Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi**

Fonun Amaç ve Kapsamı

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarımının sağlanmasıdır. Bu amaçla Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kurulması ve Fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Fonun Kuruluşu, Yönetimi ve İşleyişi

MADDE 2- (1) Bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulmuştur.

(2) Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından oluşur. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve bakan yardımcıları ilgili Bakanlar tarafından görevlendirilir.

(3) Fon, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, Fon tarafından desteklenecek projeleri belirleme, aktarılacak kaynak miktarını tespit etme ve harcama programlarını belirleme yetkisine sahiptir.

(4) Fonun kaynakları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesi çerçevesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

(5) Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir.

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu kanun teklifinin kabul edilerek hızlı bir şekilde yasalaşması beklenmektedir. Yasalaşmasıyla birlikte evlenmek isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak ve aynı zamanda kadınların ve gençlerin desteklenmesi için yeni faizsiz kredi paketleri uygulamaya konulacaktır.

AK Parti'nin kanun teklifiyle yeni bir banka kuruldu! Milyonlar için faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.