İstanbul Bilim Kurulu'ndan kritik 8 maddelik öneri

İstanbul Bilim Kurulu'ndan kritik 8 maddelik öneri

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye’de ise en ağır şekilde İstanbul’da görülen koronavirüs (COVID 19) ile mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı.


İBB Bilim Kurulu, ivedi uygulamalar tavsiye ederken 8 maddelik önerilerini sıraladı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarını da bu kurula katılmaya davet eden İBB Bilim Kurulu, süreci en doğru şekilde yürütebilmek için eş zamanlı bir şekilde çalışılması gerektiğini belirtti.


İBB Bilim Kurulu'nun açıklamasında, İstanbul ile ilgili şu görüş ve önerilere yer verildi:


“Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hastalığı, ülkemizin nüfus ve nüfus yoğunluğu açısından en yüksek ili olan İstanbul’da, en ağır etkisiyle kendini göstermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 'vaka' olarak kabul edilen hastaların yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu görülmektedir. Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul’un, tüm Türkiye’den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.


Bu ciddi süreci en doğru şekilde yönetebilmek amacıyla, İBB daveti ve yapılanması içinde, bir Bilim Kurulu zarureti doğmuştur. Bu kurulun amacı, belediye hizmetlerinin güncel bilimsel verilerin ışığında; meslek odalarının, uzmanlık derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, konu hakkında yetkin bilim insanlarının davet ve önerileriyle, ortak akılla, özgün bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.


İVEDİ UYGULAMALAR TAVSİYE EDİLİYOR


Kurul, İBB yöneticileri ile düzenli toplanarak, İstanbul özelinde sorunları birlikte değerlendirmekte, öneriler hazırlamakta, İBB hizmetleri çerçevesinde yapılabilecek olanları ivedilikle uygulamaya geçirmek üzere tavsiyelerde bulunmaktadır.  


Bu günlerde toplumun en çok ihtiyacı olan güven ve toplumsal dayanışma duygusu için, kurumlara ve yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Tüm devlet kurumları ve görevlileri, vatandaşları güvende tutmak, bunun için önlemler ve tedbirler almak ile yükümlüdür. Ülke olarak, çözüm yolları bulabilmek için, tüm kurumların bilgi, deneyim, kaynak paylaşımı, uyum, yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması oldukça önemlidir.


DAVETİMİZİ YENİLİYORUZ


Şüphesiz ki, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, bu kurulda temsil edilmeyen sivil toplum ve diğer kuruluşların işbirliği olmaksızın etkin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir.


İBB Bilim Kurulu, tüm kurumlara olan davetini yinelemektedir. Bu ülkede birlikte yaşayan bireyler, siyasi düşüncelerinden bağımsız olarak, bu hastalıktan etkilenme riski ile karşı karşıyadır. Salgın, hastalık riskinde insanları birleştirmektedir. Hepimizi etkileyen ve daha da etkileyecek olan COVID 19 salgını ile mücadele edebilmek için, birlikte hareket etmek ve kurumların deneyimlerinden yararlanmak elzemdir.


SEKİZ MADDELİK ÖNERİ


Bu doğrultuda öncelikli önerilerimiz;


1- Alternatif tedavi merkezleri kurulmalı; bu merkezlerin yanı sıra, izolasyonun sağlanması için spor ve benzeri geniş alanlı salonlardan izolasyon birimleri olarak yararlanılmalıdır.


2- Termal kameralarla tespit edilen şüpheli vakaların hızla muayenesi ve testleri yapılarak izolasyonu sağlanmalıdır.


3- Çalışmak zorunda olan tesislerde belirli aralıklarla tedbir önlemlerinin (test dahil) alınmasına ilişkin kontrol mekanizmaları harekete geçirilmelidir.


4- Pandemi hastanelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların sağlanması ve dağıtımı için ek önlemler alınmalıdır. 


5- Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve ‘'evde kal' çağrısını güçlendirmek adına, çeşitli projeler üretilmelidir.


6- Test sayısı artırılarak filyasyona hız verilmelidir.


7- Sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önleyici eylem planlarının ortaya konulmasına çalışılmalıdır. (Kişisel Koruyucu Ekipman, Konaklama vb.)


8- Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir.


Bu amaçla tüm kurumları bu kritik dönemde insanlarımız için bir arada çözüm üretmeye davet ediyor; salgın ile mücadelede en kritik kurumlardan biri olan İBB ile diğer kurumların bir arada hareket etmesini zaruri buluyoruz. İBB Bilim Kurulu olarak, elimizdeki tüm bilgi ve beceriyi halkımızın yararına kullanma gayretinde olduğumuzu kamuoyuna bildirmek istiyoruz.”


Odatv.comBu haber ile ilgili
Bu haberi yorumla
Yorum yaparak Kullanım Şartları, Topluluk Şartları ve Sorumluluk Reddi Beyanınını kabul etmiş sayılırsınız.
1 dakika da en fazla 1 yorum gönderebilirsiniz.
Yorumlar (0)