Reddi Beyan

ulak.news yayınladığı haberleri ilgili haber sayfasının alt kısmında belirttiği kaynaktan alır. Kesinlikle kaynağı olmayan haber yayınlanmaz.
Yayınladığımız haberlerin doğruluğunu, yeterliliğini veya eksiksizliğini açıkça reddediyoruz.
Bu tür verilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya diğer kusurlardan, gecikmelerden ya da kesintilerden veya bu verilere itimat edilerek yapılan işlemlerden sorumlu değiliz.
Haber kaynağının haberi güncelleştirmesi veya kaldırması durumunda yapılan işlemden haberimiz olamayacağından dolayı ilgili haber/yazı vb. şeyler sitemizde yayında kalabilir. Bu durumundan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk sorumluluğu ulak.news sitesi olarak kabul etmemekteyiz.
Bir haberin doğrulundan şüphe ediyorsanız yada kaynağında ki güncellemeden dolayı sitemizde ki bir haberin güncelleşmesini istiyorsanız ilgili haber sayfasından bildirim gönderebilirsiniz.

Sitemizde ki bir içerik ile ilgili Hukuki bir durum söz konusu ise lütfen bizimle iletişime geçin. İlgili talebiniz ivediklikle yerine getirilecetir.

ulak.news yukarıda belirtilen reddi beyan niteliğinde ki yazıyı dilediği her zaman değiştirebilir veya güncelleyebilir.