EkonomiGenelTürkiye

“Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Altın Alacaklara Çabuk Davranma Zamanı!”

Cumhurbaşkanı Kararıyla Altın Alacaklar Dikkat! 3 Gün İçinde Yürürlüğe Giriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7480), altın ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirilmesini öngörüyor.

Altın Alacaklar İçin Önemli Uyarı
Yayımlanan kararın uygulama tarihi yayımlanma tarihinden itibaren 3 gün olarak belirlenmiştir. Bu karar, altın almak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Altın ithalatında getirilen yüzde 20 ek mali yükümlülük, satıcıların maliyetlerini arttıracağı için listede yer alan ürünlere zam geleceğini gösteriyor.

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Karar
MADDE 1- (1) Bu Karar, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesini amaçlar.

(2) Ekli tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında, karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

Gümrük İdaresi ve Ek Mali Yükümlülük
MADDE 2- (1) Gümrük idareleri, ek mali yükümlülüğü, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil eder ve genel bütçeye kaydeder.

Uygulama Usul ve Şekli
MADDE 3- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de geçerlidir.

Yürürlük Tarihi
MADDE 4- (1) Bu Karar, yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

Uygulayıcı
MADDE 5- (1) Bu Karar’ın hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Söz konusu kararın hükümleri, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak. Ekli listede yer alan ürünlerde ek mali yükümlülük uygulanacağı için bu ürünlerin fiyatlarındaki maliyet artışlarının altın fiyatlarına zam olarak yansıyacağı belirtiliyor. Altın alacak olanların bu durumu dikkate almaları gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.