EkonomiGenelTürkiye

Özel Öğrencilik Programında YÖK’ten Öğrenim Ücretlerinde Düzenleme

YÖK, Yeni Düzenlemelerle Geçiş Programları ve Özel Öğrencilik Ücretlerini Belirledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çift Ana Dal Programları İçin Yeni Kriterler

Yeni düzenlemeye göre, çift ana dal programlarında yer alabilmek için öğrenciler “ana dal” programındaki genel not ortalamasının esas alınacağını bilmelidir. Bundan dolayı, çift ana dal programından mezun olmak isteyen bir öğrencinin ana dal programında en az 70 üzerinden 100 puan ortalamaya sahip olması gerekmektedir.

Özel Öğrencilik Programı Ücretleri

YÖK’ün düzenlemesinde, özel öğrencilik ve değişim programlarındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri veya katkı paylarıyla ilgili yeni bir hüküm yer almaktadır. Buna göre, özel öğrencilik veya değişim programında olan öğrenciler, öğrenim ücreti veya katkı payını kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna ödemekle yükümlüdür.

Ancak, vakıf yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin ödediği öğrenim ücretinin yüzde 80’i, öğrencinin öğrenim gördüğü vakıf yükseköğretim kurumu tarafından özel öğrencilik statüsüne sahip olduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacaktır.

Yeni düzenlemeler, geçiş programları ve özel öğrencilik ücretleri konusunda daha net kurallar getirerek öğrencilerin doğru bir şekilde programlara katılmasını ve kaynaklara erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendilerini güncel tutmaları önemlidir.

Özel Öğrencilik Programında YÖK'ten Öğrenim Ücretlerinde Düzenleme

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriğe erişmek için reklam engelleyicini devredışı bırakın.